CROWDFUNDING? - NIE DLA SPÓŁEK Z O.O.


Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U z 2022 r. poz. 1488) dodano do Kodeksu spółek handlowych art. 1821 zgodnie z treścią którego: § 1. Oferta nabycia udziałów w spółce nie może być składana nieoznaczonemu adresatowi. Zmiana zaczęła obowiązywać w dniu 10 listopada 2023 r. Czym jest crowdfunding i co przedmiotowa zmiana oznacza w praktyce?

Co to jest crowdfunding?

Crowdfunding najogólniej rzecz biorąc to to mechanizm pozyskiwania środków przez określony podmiot (najczęściej za pośrednictwem Internetu) w celu wsparcia określonego projektu. W przypadku spółek z o.o. mamy do czynienia najczęściej z tzw. crowdfundingiem inwestycyjnym polegającym na tym, że osoba udzielająca wsparcia otrzymuje ekwiwalent w postaci – najczęściej – nowoutworzonych udziałów w ramach kapitału zakładowego. Na skutek dokonania przedmiotowej nowelizacji, spółki z o.o. nie będą mogły oferować nabycia swych udziałów za pośrednictwem publikatorów dostępnych dla nieograniczonej liczby adresatów lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych dostawców usług w tym zakresie. Przedmiotowy mechanizm często wykorzystywany był przez przedsiębiorców z branży deweloperskiej, którzy poprzez inwestowanie środków zewnętrznych inwestorów, zachęcali do wejścia w branże nieruchomości. .

Aktualnie jedyną możliwości pozyskiwania zewnętrznych inwestorów przez spółkę z o.o. jest emisja obligacji lub zawieranie umów pożyczek. Oczywiście możliwe są również bardzo karkołomne rozwiązania, jak wysłanie wiadomości e-mail do 100 oznaczonych adresatów z ofertą nabycia udziałów w spółce. Co istotne złamanie zakazu wprowadzonego niniejszą nowelizacją jest przestępstwem. Zgodnie z treścią art. 5951 Kodeksu Spółek Handlowych: „Kto składa ofertę nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób określony w art. 1821 § 1 - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy. .

Dowiedz się więcej na temat: porady prawne i odpowiedź na pozew

i

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 (1) KSH: Oferta nabycia udziałów w spółce nie może być składana nieoznaczonemu adresatowi..