Radca Prawny
Michał Kowalski


W 2013 r. ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Moje doświadczenia zawodowe obejmują kilkuletnie doradztwo na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem powyższych podmiotów. Od kilku lat doradzam jednej z wiodących uczelni wyższych w kraju.

Prowadziłem dziesiątki postępowań cywilnych przed sądami wszystkich instancji. Reprezentowałem podmioty z sektora publicznego oraz prywatnego w sprawach z zakresu prawa pracy, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę praw autorskich i wielu innych. Byłem pełnomocnikiem w sprawach karnych z oskarżenia prywatnego oraz obrońcą w sprawach karnych, dotyczących funkcjonariuszy publicznych.

Reprezentowałem członków organów jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zarówno przed Regionalną Komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak i przed Główną Komisją Orzekającą działającą przy Ministerstwie Finansów w Warszawie.

Posiadam bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla klientów z branży hotelarskiej, sportowej, transportowej, oświatowej, ochrony zdrowia.

Jestem członkiem Rad Nadzorczych spółek z udziałem kapitału prywatnego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prywatnie jestem miłośnikiem literatury historycznej, podróży oraz kibicem Realu Madryt. W wolnych chwilach lubię wracać do pasji z dzieciństwa, którą są klocki LEGO.